وبلاگ پل‌وینو بخش کسب و کار مالی و بانکی

وبلاگ پل‌وینو
29 اردیبهشت 1399 0

متحول‌کنندگان مدیریت مالی شخصی

آنچه بانک‌ها در زمینه دستیابی به بازگشت سرمایه گسترده از طریق ابزارهای مدیریت مالی شخصی از تأمین‌کنندگان نوآور می‌آموزند
توسط سینا اخوان نیاکی، کارشناس مرکز نوآوری پل‌وینو
ابزارهای مدیریت مالی شخصی(PFM[1])، به بانکها در ایجاد تجربهای بسیار شخصیسازیشده برای مشتریان کمک میکنند که این تجربه منجر به ایجاد درآمد و نیز حفظ مشتری برای بانکها خواهد شد.

اگرچه تنوع حال حاضر بازار PFM نشان‌دهنده ارزشمندی این گونه محصولات و خدمات برای بسیاری از تأمینکنندگان است، اما وعده ای که بیش از یک دهه تکرار میشد که PFM آینده بانکداری را شکل خواهد داد برای اکثر بانکهای موجود و مشتریان آنها شکل واقعی به خود نگرفته است. بر اساس آخرین دادههای موجود توسط موسسه سلنت[2]، میزان استفاده کاربران از خدمات مدیریت مالی شخصی در محدوده بین 10% تا 12% ثابت مانده است.

عدم افزایش اقبال مشتریان، ناشی از ایرادهایی در طراحی ابزار است که باعث شدهاند استفاده کاربر از ابزار PFM بسیار محدود شود. از جمله این نقصها، نمایش صرف دادههای مالی کاربران بدون انجام عملیاتی خاص است؛ عملیاتی نظیر مشاوره شخصی به کاربر یا حتی عملیاتی ساده که منجر به سهولت مدیریت امور مالی کاربر شود. یکی دیگر از این ایرادات، تجربه کاربری (UX) ضعیف این ابزارها است، چرا که طراحیها بیشتر متناسب با سهولت تأمین از سمت بانک تنظیم شدهاند تا سهولت استفاده در سمت کاربر. همچنین، محدود بودن اشتراکگذاری دادهها قبل از ایجاد قوانین صریح در حوزه بانکداری باز[3]، دستیابی به تجربه شخصیسازی کامل را بهدلیل دادههای مالی ناقص برای هر کاربر سخت کرده است.

مدیریت مالی شخصی پیشرفته امروزی، که مدیون پیشرفتهای صورتگرفته در هوش مصنوعی، تحلیل هوشمند داده، اتوماسیون، و ایجاد قوانینی جهت توسعه بانکداری باز است، به کاربران امکان کنترل حداکثری بر امور مالیشان را با کمترین زحمت از سمت مشتری میدهند.

متناسب با این پیشرفتها، نسل جدیدی از تأمینکنندگان ابزار PFM در حال طراحی و توسعه قابلیتهایی هستند که قدرت پیشبینی و ارائه راهکار مالی با دقتی بالا دارند. مدیریت مالی شخصی برخوردار از این ویژگیها، مشتریان را وارد یک مشارکت فعال و معنادار با امور مالیشان میکند. با توجه به اینکه مشتریان به این نسخههای جدید از PFM بازخوردی مثبت نشان دادهاند، لازم است بانکها به این بازخوردهای مثبت توجه کنند، چون درغیر این صورت در معرض خطر از دست دادن مشارکت و وفاداری بسیاری ازمشتریان خود قرار میگیرند. افزایش مشارکت فعالانه و معنادار مشتریان در مدیریت امور مالی‌شان از طریق ابزار PFM که از سمت بانک ارائه شود، به معنای درآمد بیشتر برای بانکها خواهد بود.


تعدادی از نکات کلیدی قابل برداشت از این گزارش عبارتند از این که:

  • ابزارهای مدیریت مالی شخصی (PFM) به تأمینکنندگان خدمات مالی این امکان را میدهند که تجربه‌های مشتری بسیار شخصیسازی‌شده ارائه دهند، که این به‌نوبه خود منجر به ایجاد درآمد و حفظ مشتری میشود. اما بانکها در این زمینه انتظارات مشتریان را برآورده نکردهاند. مشتریان در مقایسه با تمامی خدمات دیگری که از بانک خود دریافت میکنند، بیشترین نارضایتی را از خدمات مدیریت مالی شخصی دارند. در بررسی آماری اوراکل[4]، بیش از 40% از پرسششوندگان خدمات PFM ارائهشده توسط تأمینکنندگان غیربانکی را مفیدتر و کاراتر تشخیص دادهاند.
  • با این حال، نکته جالب توجه اینجا است که تقاضا برای ابزارهای PFM که از سمت بانک ارائه شوند بسیار بالاست. در نتیجه، بانکها باید در نگرش خود به مدیریت مالی شخصی تجدیدنظر کنند و توجه بیشتری به آن نشان دهند. بیش از 75% پاسخدهندگان در نظرسنجی RFi که مورد ارجاع Financial Brand هم بوده است، اعلام کردهاند که ترجیحشان استفاده از ابزار PFMای است که توسط تأمینکننده اولیه خدمات مالی مشتری (که معمولاً یک بانک است) تولید شده باشد. در مقابل تنها 6% از پرسششوندگان استفاده از ابزارهای PFM ارائه شده توسط فینتکها و مؤسسات غیر بانکی را ترجیح میدهند.
  • هرچه بانکها بیشتر بتوانند ابزارهای PFM بلوغیافته‌ بهکار بگیرند، بهتر میتوانند از مزایای اصلی این ابزار بهره‌مند شوند. بانکها مشخصاً در این دو حوزه کلیدی میتوانند از طریق ارائه ابزار PFM بازگشت سرمایه[5] ایجاد کنند:
    • حفظ مشتری: طبق گزارش PSFK، %71 نوجوانان و جوانان زیر 25 سال معتقدند برندها باید به آنها در رسیدن به اهداف شخصیشان کمک کنند. بر این مبنا، ارائه مشاوره و پیشنهادهای شخصیسازیشده در قالب ابزار PFM توسط بانکها ارزش چشمگیری برای مشتریان ایجاد خواهد کرد.
    • افزایش ارزش طول عمر مشتری[6]: طبق گزارشResearch Javelin که مورد ارجاع MX قرار گرفته است، بهطور میانگین، مشتریان بانکی که از ابزارهای مدیریت مالی شخصی استفاده میکنند، 18% ثروتمندتر از آن دسته از مشتریانی هستند که از این ابزار استفاده نمیکنند. این مشتریان معمولاً از تمامی محصولات و خدمات اصلی مالی نظیر وام‌های مسکن و خودرو، که از منابع اصلی درآمدی بانک هستند نیز استفاده میکنند.


در نسخه کامل این گزارش توضیح داده شده است که چرا حرکت بانکها بهسمت سرمایهگذاری مجدد بر روی ابزارهای مدیریت مالی شخصی یک ضرورت است، و اینکه این سرمایهگذاری چگونه عایدی عمده برای بانکها بههمراه خواهد داشت. 

منبع:

https://www.businessinsider.com/personal-finance-management-report[1] Personal Finance Management

[2] Celent

[3] Open Banking

[4] Oracle

[5] Return on Investment (ROI)

[6] Customer Lifetime Value (CLV)


 

نظر دهید

* نام شما
* ایمیل شما
* نظر شما
تمامی حقوق مربوط به طراحی و توسعه وب سایت محفوظ می باشد Polwinno.ir
X

جستجوی سریع محتوای تخصصی پل‌وینو


v